Vejle Havn Dispensation for ugentlige klapmængder

11-05-2017

Miljøstyrelsen har dispenseret for et vilkår om ugentlige klapmængder i en gældende klaptilladelse til Vejle Havn. Klagefristen udløber den 8. juni 2017.

Miljøstyrelsen har dispenseret for et vilkår om ugentlige klapmængder i en gældende klaptilladelse til Vejle Havn. Klagefristen udløber den 8. juni 2017.

Afgørelsen om dispensation kan ses her .

Den gældende klaptilladelse kan ses her.

Man kan kun klage over dispensationen. En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.