Snaptun Lystbådehavn klaptilladelse

23-05-2017

Miljøstyrelsen giver hermed Snaptun Lystbådehavn tilladelse til over de næste 5 år at klappe i alt 2.400 m3 oprensningsmateriale fra dele af havnebassinnet på klapplads K_122_02, benævnt Rosenvold, i udkanten af Vejle Fjord.
Klagefristen udløber den 20. juni 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.

 

 


En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.