Slotsbryggen Kanalhavn, KLAPTILLADELSE

01-05-2017

Miljøstyrelsen har givet Guldborgsund Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe op til 2.000 m3/år oprensningsmaterialer fra dele af deres havnebassinet i Slotsbryggen Kanalhavn. Klagefristen udløber den 29. maj 2017.

Miljøstyrelsen har givet Guldborgsund Kommune en tilladelse til at klappe op til 9.000 m3 oprensningsmaterialer fra dele af deres havnebassinet i Slotsbryggen Kanalhavn. Materialet kan klappes på Klappladsen K_033_03 , Nord for Kogrunden i Smålandsfarvandet. Klagefristen udløber den 29. maj 2017.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.