Skovgærdet Havn klaptilladelse

18-05-2017

Miljøstyrelsen giver hermed en engangstilladelse til at klappe 20 m3 oprensningsmaterialer fra Skovgærdet Havn på en position på åbent vand i nærheden af havnen. Begge steder ligger i nærheden af Eskilsø i Roskilde Fjord.
Klagefristen udløber den 15. juni 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.


 

En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.