Midlertidig miljøgodkendelse af hurtigfærgen KatExpress 3

31-05-2017

Miljøstyrelsen har meddelt midlertidig miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten Sjællands Odde - Aarhus og Sjællands Odde - Ebeltoft, der skal besejles af KatExpress 3

Afgørelsen kan af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald påklages skriftligt til: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg,  jf. havmiljølovens kapitel 15.

Klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og sendes til Miljøstyresen, så den er styrelsen i hænde senest 4 uger efter annoncering på Miljøstyrelsens hjemmeside. Klagen skal sendes til Miljøstyrelsen og være styrelsen i hænde senest den 29. juni 2017.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
tlf. 72 54 40 00 

Nærmere oplysninger om sagen og om klageadgang kan fås hos Miljøstyrelsen.

Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer sig for dette.

Du kan se miljøgodkendelsen med bilag her: