Kriegers Flak klaptilladelse

10-05-2017

Miljøstyrelsen har givet energinet.dk en tilladelse til at klappe op til 20.000 m³ uddybningsmateriale fra to områder ved Kriegers Flak i Østersøen på klappladsen K__046_03.
Klagefristen udløber 7. juni 2017.

Miljøstyrelsen har givet energinet.dk en tilladelse til at klappe op til 20.000 m³ uddybningsmateriale fra to områder ved Kriegers Flak i Østersøen.

Materialet kan klappes på klappladsen K_046_03, benævnt 8.2 Fakse Ladeplads.

Klagefristen udløber 7. juni 2017.

Afgørelsen kan ses her .


 

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.