Kerteminde Trafikhavn klaptilladelse

23-05-2017

Miljøstyrelsen giver hermed Kerteminde Kommune tilladelse til over de næste 5 år at klappe i alt 10.000 m3 oprensningsmaterialer fra havnebassinet i Kerteminde Trafikhavn. Klapningen skal foregå på kapplads K_096_01 i Kerteminde Bugt.
Klagefristen udløber den 20. juli 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.


En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.