Horsens Havns sejlrende, KLAPTILLADELSE .

01-05-2017

Miljøstyrelsen har givet Horsens Havn en tilladelse til at klappe op til 228.000 m3 oprensningsmaterialer fra dele af deres sejlrende på Klappladsen K_088_02 , Nord for Fyn. Klagefristen udløber den 29. maj 2017.

Miljøstyrelsen har givet Horsens Havn en tilladelse til at klappe op til 228.000 m 3 oprensningsmaterialer fra dele af deres sejlrende på Klappladsen K_088_02 , Nord for Fyn. Klagefristen udløber den 29. maj 2017.

Afgørelsen kan ses her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.