Assens Havn, Klaptilladelse

02-05-2017

Miljøstyrelsen har givet Assens Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 32.000 m3 oprensningsmaterialer fra dele af deres havnebassin. Klagefristen udløber den 30. maj 2017.

Miljøstyrelsen har givet Assens Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 32.000 m3 oprensningsmaterialer fra dele af deres havnebassin. Klagefristen udløber den 30. maj 2017.

Materialet kan klappes på Klappladsen K_099_01 , Syd for Torø i Sydlige Lillebælt.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.