Askø Havn, tidsfristforlængelse af klaptilladelse

17-05-2017

Miljøstyrelsen har forlænget løbetiden med ½ år for en gældende klaptilladelse til Askø Havn.
Klagefristen udløber den 14. juni 2017.

Afgørelsen om tidsfristforlængelsen kan ses her.

Den gældende klaptilladelse kan ses her.


 

Man kan kun klage over tidsfristforlængelsen. En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Forlængelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.