ANC fritidshavne udvidelse af tilladte klapmængder.

03-05-2017

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Havn tilladelse til at klappe yderligere 4.000 m3 oprensningsmaterialer fra 4 små havne i henhold til en gældende klaptilladelse for havnene. Klagefristen udløber den 31. maj 2017.

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Havn tilladelse til at klappe yderligere 4.000 m 3 oprensningsmaterialer fra 4 små havne i henhold til en gældende klaptilladelse for havnene. Klagefristen udløber den 31. maj 2017.

Afgørelsen om mængdeudvidelse kan ses her .

Den gældende klaptilladelse kan ses her .

Man kan kun klage over mængdeudvidelsen. En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen til mængdeudvidelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.