Aalborg centralhavn udvidelse af klaptilladelse

11-05-2017

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Havn A/S tilladelse til at klappe yderligere 50.000 m3 oprensningsmaterialer fra centralhavnen i henhold til en gældende klaptilladelse. Klagefristen udløber den 8. juni 2017.

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Havn A/S tilladelse til at klappe yderligere 50.000 m 3  oprensningsmaterialer fra centralhavnen i henhold til en gældende klaptilladelse.

Afgørelsen om mængdeudvidelse kan ses her .

Den gældende klaptilladelse kan ses her .

Klagefristen udløber den 8. juni 2017.


Man kan kun klage over mængdeudvidelsen. En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen til mængdeudvidelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.