Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-05-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sønderborg Kraftvarmeværk I/S beliggende Vestermark 16, 6400 Sønderborg.

20170529 Sønderborg Kraftvarmeværk - Tilsynsrapport.pdf

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18-04-2017 hos Sønderborg Kraftvarmeværk I/S beliggende Vestermark 16, 6400 Sønderborg.

- Læs tilsynsrapporten for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.