Affaldscenter Udholm: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-05-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Udholm beliggende Pitagervej 2, 9490 Pandrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 24. marts 2017 hos Affaldscenter Udholm beliggende Pitagervej 2, 9490 Pandrup.

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Udholm

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.