Havbundssedimentdepot - Horsens Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-05-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Havbundssedimentdepot - Horsens Havn beliggende Ove Jensens Allé, 8700 Horsens, matr. nre 1135a og 1135n, Horsens Bygrunde.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 29-03-2017 hos Havbundssedimentdepot - Horsens Havn beliggende Ove Jensens Allé, 8700 Horsens, matr. nre 1135a og 1135n, Horsens Bygrunde.

- Læs tilsynsrapporten for Havbundssedimentdepot - Horsens Havn

Aktindsigt                                           

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.