Nordic Sugar A/S Nakskov: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-05-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nordic Sugar A/S Nakskov beliggende Tietgensvej 1, 4900 Nakskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den   24-03-2017 på roejordsdepotet tilhørende Nordic Sugar A/S  Nakskov beliggende Tietgensvej 1, 4900 Nakskov.

- Læs tilsynsrapporten for Nordic Sugar A/S  Nakskov

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.