Novozymes A/S Kalundborg: Afgørelse om ikke godkendelsespligt for nye modtagefaciliteter ved granuleringsfabrikken

08-05-2017

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novozymes A/S Kalundborg kan bygge nye modtagefaciliteter til spraytørret enzymer ved granuleringsfabrikken, uden at der skal gives en særskilt miljøgodkendelse til projektet.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for projektet

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novozymes A/S Kalundborg , Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg kan bygge nye modtagefaciliteter for spraytørret enzymer ved granuleringsfabrikken. Projektet omfatter en garage og nye rørføringer ind til fabrikken med tilhørende teknikrum, afkast m.v.

- læs afgørelsen her

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen til en anden administrativ myndighed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens [1] § 55, stk. 1.

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.