Danske Olieberedskabslagre (FDO): Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-05-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danske Olieberedskabslagre (FDO) beliggende Melbyvej 12, 4400 Kalundborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 28/11 2016  hos Danske Olieberedskabslagre (FDO) beliggende Melbyvej 12, 4400 Kalundborg.

- Læs tilsynsrapporten for Danske Olieberedskabslagre

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.