Skibstrup Affaldscenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-05-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Skibstrup Affaldscenter beliggende Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  09-03-2017 hos Skibstrup Affaldscenter beliggende Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde.

- Læs tilsynsrapporten for Skibstrup Affaldscenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.