Tasso A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-05-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Tasso A/S beliggende Frederiksgade 37, 5000 Odense C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8. marts 2017 hos Tasso A/S beliggende Frederiksgade 37, 5000 Odense C.

- Læs tilsynsrapporten for Tasso A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.