Skagen Havn klaptilladelse

15-06-2017

Miljøstyrelsen giver hermed Skagen Havn en 2-årig tilladelse til klapning af 13.000 m3 oprensningsmateriale fra Østbassin 1 i Skagen Havn på klapplads K_155_02 i Kattegat.
Klagefristen udløber den 13. juli 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.


En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet..