Sæby Havn klaptilladelse

14-06-2017

Miljøstyrelsen har givet Frederikshavn Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe op til i alt 15.000 m³ oprensningsmateriale fra et område i Sæby Havn på klappladsen K_155_01, også kaldet Sæby Klapplads, i Læsø Rende.
Klagefristen udløber 12. juli 2017.

Miljøstyrelsen har givet Frederikshavn Kommune en 5-årig tilladelse til at klappe op til 15.000 m³ oprensningsmateriale fra et område i Sæby Havn.

Materialet kan klappes på klappladsen K_155_01 , benævnt Sæby Klapplads.

Klagefristen udløber den 12. juli 2017.

Afgørelsen kan ses her.


Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.