Ny bekendtgørelse om råstofindvinding på havet

22-06-2017

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen er blevet revideret som følge af de nye VVM-regler i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nye bekendtgørelse har nr. 780 af 20. juni 2017.

Bekendtgørelsen er blevet miljøvurdereti henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og kan påklages i henhold til denne lov.

Se bekendtgørelsen, sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og klagevejledning her:

Bekendtgørelse 780 af 20. juni 2017.pdf

Sammenfattende redegørelse - råstofbekendtgørelse.pdf

Klagevejledning.pdf

Se høringssvar og høringsnotat på høringsportalen her.