Hirtshals Havn sejlrende klaptilladelse

22-06-2017

Miljøstyrelsen giver hermed Hirtshals Havn en 5-årig tilladelse til at klappe i alt 5000.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden på klappladsen K_162_01 i Skagerrak.
Klagefristen udløber den 20. juli 2017.

Klaptilladelsen kan ses her.


En klage skal sendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.