EU-udbud af artsforvaltning og jagt- og vildtforvaltning (EU-udbudsnr. 2017/S 108-217436)

09-06-2017

EU-udbud af forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet indenfor artsforvaltning og jagt- og vildtforvaltning, udbudt i to delkontrakter.
Kontrakt I forskning og rådgivning inden for forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive fugle og pattedyr
Kontrakt II forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger, som mennesker påfører arter

Miljøstyrelsen (MST) udbyder to delkontrakter hhv. ”Kontrakt I” og ”Kontrakt II” om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for forvaltning af fugle og pattedyr. 

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på den ene eller på begge delkontrakter.

Kontrakt I omhandler forskning og rådgivning inden for forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive fugle og pattedyr. Leverandøren skal herunder kunne bidrage med viden om f.eks. jagt som forvaltningsredskab, jagtens indflydelse på bestande, arters udbredelse og bestandsudvikling, skadesvirkninger og afværgemuligheder. Herudover skal rådgiver også udarbejde vildtudbyttestatistik og udføre analyser af vinger indsendt af jægere.

Kontrakt II omhandler forskning og rådgivning inden for forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger som mennesker påfører arter. Der vil således være tale om forskning og rådgivning inden for f.eks. arters økologi og bestandsdynamikker, vildtreservater samt antropogene effekter som f.eks. forstyrrelser og fragmentering og disses betydning for arternes udbredelse.


Referat fra orienteringsmøde d. 26. juni 2017

Spørgsmål og svar til EU-udbud af artsforvaltning og jagt- og vildtforvaltning


Udbudsmateriale

Udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 108-217436

Udbudsbetingelser

Bilag 1 - Skabelon til tilbudsbrev

Bilag 2 - Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD request) - bemærk XML filen skal importeres og udfyldes via https://ec.europa.eu/tools/espd

Bilag 3 - Støtteerklæring til brug for tilbudgivers støtte på anden virksomheds økonomiske eller tekniske formåen

Bilag 4 - Skabelon til konsortieerklæring

Bilag 5 - Evalueringsskema - Kontrakt I

Bilag 6 - Evalueringsskema - Kontrakt II

 

Kontrakt I - forskning og rådgivning indenfor forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive fugle og pattedyr

Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation kontrakt I

Underbilag A - Nuværende strategi for forskning og videnopbygning 2015-2017

Underbilag B - Oversigt over fora og ekspertgrupper

Underbilag C - Kravmatrix - kontrakt I

Underbilag D - Uddrag af samarbejdsaftale mellem MST og NST vedr. jagt- og vildtforvaltning

Underbilag E - Bestillingsblanket kontrakt I

Underbilag F - Beskrivelse af database for vildtudbyttestatistik

Underbilag G - Beskrivelse af database for vingeundersøgelse

Kontraktbilag 2 - Skabelon til tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Kontrakt I

 

Kontrakt II - forskning og rådgivning indenfor forvaltning af fugle og pattedyr bredt samt forvaltning af de påvirkninger, som mennesker påfører arter

Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation kontrakt II

Underbilag A - Nuværende strategi for forskning og videnopbygning 2015-2017

Underbilag B - Oversigt over fora og ekspertgrupper

Underbilag C - Kravmatrix - kontrakt II

Underbilag D - Uddrag af samarbejdsaftale mellem MST og NST vedr. jagt- og vildtforvaltning

Underbilag E - Bestillingsblanket kontrakt II

Kontraktbilag 2 - Skabelon til tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Kontrakt II