Notifikation fra Storbritannien om etablering af havvindmølleparken Hornsea tree

30-06-2017

Miljøstyrelsen har som myndighed for Espoo konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser modtaget notifikation fra Storbritannien om etablering af havvindmølleparken Hornsea tree ud for Storbritanniens kyst

 

Kort om projektet :

Vindmølleparken skal placeres i Nordsøen, ca. 120 km nord øst for Norfolk kysten og 160 km øst for Yorkshire Coast.

Parken vil bestå af op til 400 møller med en produktionskapacitet på op til 2.400 MW, med en max højde på 325 m over havoverfladen. Vindmølleparken omfatter også op til 3 offshore-overnatningsplatforme, 12 transformatorstationer, 4 konverterstationer, 4 boosterstationer og arraykabler. Elektricitet vil blive eksporteret fra vindmølleparken via eksportkabler, der strækker sig ca. 120 km nord øst for matrixområdet til Norfolk-kysten.

Du kan se mere om projektet på bygherres hjemmeside: http://www.dongenergy.co.uk/uk-business-activities/wind-power/offshore-wind-farms-in-the-uk/hornsea-project-three-development#project

Storbritanniens brev med notificering er vedhæftet nedenfor. I brevet findes også er link til myndighed og bygherre om projektet.

Information om høringsprocessen er d.d. offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/service/annoncering/espoo/

 

Hvis du ønsker at deltage i den kommende procedure for vurderingen af virkning på miljøet (VVM-proceduren), og eller hvis projektet eller materialet giver anledning til bemærkninger, kan du sende dine ønsker/bemærkninger til med angivelse af journalnummer: SVANA-137-00039 senest den 21. august 2017.

 

Dokumenter

Notifikation om projektet