Oversigt over EMAS registrerede organisationer i Danmark

30-06-2017

Oversigt per 1. juli. 2017

AFLD I/S (tidligere Renovationsselskabet ESØ 90 I/S og ESØ Deponigas A/S)

Albertslund Kommune

ARC I/S Amager Ressourcecenter

AVV I/S Forbrændingsanlægget

Bagsværd Jernhandel A/S

BK Jern Metal (BØRGE KRISTIANSEN & SØN A/S)

DANLIND A/S

Dansk Træemballage A/S Stampen

Dansk Træemballage A/S, Haastrup

Egetæpper A/S

European Environment Agency (EEA)

FIBERVISIONS A/S

Hotri Storkøkken A/S

Ingeniørforeningen, IDA

Johnsen Graphic Solutions A/S

KEN storkøkken A/S

Knud E. Dan A/S

Odense Renovation A/S

Oluf Brønnum & Co A/S

RENO DJURS I/S

Renonorden A/S

Renosyd

RGS Nordic - Industrispildevand Stigsnæs/Skælskør (tidl Vandrens - Stigsnæs Industripark A/S)

Rosendahls A/S

Strandbygaard Grafisk A/S

Tonny Frank Jensen''s Skrot & Miljø

Trafikselskabet Movia

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

Vraa Dampvaskeri A/S

Zoologisk Have

AALBORG PORTLAND A/S