DOT Dansk Overflade Teknik: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-06-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DOT Vildbjerg beliggende Sverigesvej 13, 7480, Vildbjerg .

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. maj 2017hos DOT Vildbjerg beliggende Sverigesvej 13, Vildbjerg.

- Læs tilsynsrapporten for DOT Vildbjerg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.