Statoil Refining Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapporter

21-06-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 19. september 2016 (basistilsyn) og den 8. maj 2017 (opfølgende tilsyn) været på tilsyn på Statoil.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.