BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre Askedepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-06-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre Askedepot beliggende Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15.05.2017 hos BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre Askedepot beliggende Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre.

- Læs tilsynsrapporten for BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre Askedepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.