Høring af Miljøtilsynsplan 2017 – 2021 for Miljøstyrelsens tilsyn med industrivirksomheder

12-06-2017

I Miljøtilsynsplanen tilkendegives, hvordan Miljøstyrelsens tilsynsindsats med industrivirksomheder overordnet vil blive gennemført i den kommende 4-årige periode.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.1519 af 07/12/2016) stiller krav om, at tilsynsmyndigheden udarbejder en 4-årig miljøtilsynsplan for tilsynet med virksomheder og husdyrbrug mv.

Inden planen stilles til rådighed for offentligheden, skal offentligheden og kommunerne have mulighed for at kommentere udkastet til miljøtilsynsplan. Frist for at kommentere er  4 uger.

- Læs udkastet til Miljøtilsynsplan 2017 - 2021

- Læs høringsbrev

Eventuelle bemærkninger skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, , senest mandag den 10. juli 2017.