Dong Energy A/S, Restproduktdepot, Glatved Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-06-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Dong Energy A/S, Restproduktdepot, Glatved beliggende Glatved Strandvej 1, 8444 Balle.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 08-03-2017 hos Dong Energy A/S, Restproduktdepot, Glatved beliggende Glatved Strandvej 1, 8444 Balle.

- Læs tilsynsrapporten for Dong Energy A/S, Restproduktdepot, Glatved

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.