Bornholms El-produktion: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-06-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bornholms El-produktion beliggende Skansevej 2, 3700 Rønne.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 10.maj 2017 ført prioriteret tilsyn med fokus på omlægning til flis på blok 6, AMS samt olieudskillere.

- Læs tilsynsrapporten for Bornholms El-produktion

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.