Affaldscenter Kjærgårdsmølle: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-06-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Kjærgårdsmølle beliggende Kilenvej 18, 7600 Struer.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  04-05-2017 hos Affaldscenter Kjærgårdsmølle beliggende Kilenvej 18, 7600 Struer.

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Kjærgårdsmølle

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.