Østerby Havn, Klaptilladelse

04-07-2017

Miljøstyrelsen har givet Østerby Havn en 5-årig tilladelse til at klappe op til 25.000 m³ oprensningsmateriale fra to områder i Havnen på klappladsen K_163_03 Nordøst for Læsø i Kattegat.
Klagefristen udløber 1. august 2017.

Afgørelsen kan downloades her.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.