Espoo-høring - Opstilling af 6 vindmøller ved Ellhöft og Westre i Tyskland

19-07-2017

Grenzstrom Bürgerwind GmbH & Co. KG planlægger en udvidelse af den eksisterende vindmøllepark ved Ellhöft og Westre i Tyskland.

Udvidelsen indebærer opstillingen af 6 nye vindmøller af typen Siemens (1 x SWT 3.2-113 med en navhøjde på 92,5 meter og en totalhøjde på 149 meter; 1 x SWT 3.2-113 med en navhøjde på 115 meter og en totalhøjde på 171,5 meter samt 4 x SWT 3.6 MW med navhøjder på 115 meter og totalhøjder på 180 meter) og nedtagningen af 2 eksisterende ældre vindmøller af typen AN Bonus (1,3 MW/62 med en totalhøjde på 99 meter). Efter udvidelsen vil vindmølleområde PR1_NFL_003 kunne rumme i alt 17 vindmøller.

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) des Landes Schleswig-Holstein, Technischer Umweltschutz - Regionaldezernat Nord har bedt Miljøstyrelsen om at gennemføre en høring af myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden på den danske side af grænsen. Jf. Artikel 4 i Bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, Espoo-konventionen, (BKI nr. 71 af 04/11/1999).  

Vindmølleområde ved Ellhöft og Westre:

1.3.1_Projektbeskrivelse_dansk

6.4.2_Støj_engelsk

6.6.2_Skygge_engelsk

6.7_Turbulens_engelsk

9.4_Ikke teknisk resumé

9.5.2_Vekselvirkninger_dansk

Natura 2000-konsekvensvurdering


Eventuelle høringssvar bedes fremsendt på engelsk enten i brev eller pr. mail inden den 16. august 2017 til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller mærket med journalnummer SVANA-105-00006. Miljøstyrelsen vil herefter videresende indkomne høringssvar til de tyske myndigheder.