Udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik: Indkaldelse af idéer og forslag

14-07-2017

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at udvidelsen af Karup Kartoffelmelfabrik er VVM-pligtig. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres.
Frist for ideer og forslag: 18. august 2017

VVM-pligt

Karup Kartoffelmelfabrik, Engholmvej 19, 7470 Karup J, ønsker at etablere en ny stivelsesafdeling og en ny protamylasseafdeling på Karup Kartoffelmelfabrik. Udvidelsen påtænkes at finde sted på et ubebygget areal, der i dag anvendes til landbrug, tæt på den eksisterende fabrik.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af de nye anlægsvirkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg for Karup Kartoffelmelfabrik
- Afgørelse om VVM-pligt inkl. virksomhedens anmeldelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 18. august 2017. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Antvorskov Allé 139, 4200 Slagelse eller . Mærk brev eller mail med journalnr. MST-1274-00148.