Bavarian Nordic A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-07-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Bavarian Nordic A/S beliggende Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15-06-2017 hos Bavarian Nordic A/S beliggende Hejreskovvej 10A, 3490 Kvistgård.

- Læs tilsynsrapporten for Bavarian Nordic A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.