I/S Reno-Nord, Rærup Deponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-07-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Reno-Nord, Rærup Deponi beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8. maj 2017 hos I/S Reno-Nord, Rærup Deponi beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov.

- Læs tilsynsrapporten for I/S Reno-Nord, Rærup Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.