Novozymes Bagsværd: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-07-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novozymes Bagsværd beliggende Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25. april 2017 hos Novozymes Bagsværd beliggende Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd

Læs tilsynsrapporten for Novozymes Bagsværd

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.