Udvidelse af åbningstider, Nordic Sugar A/S Nakskov: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og miljørapport samt udkast til miljøgodkendelse

04-07-2017

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet samt udkast til afgørelse for udvidelse af åbningstider hos Nordic Sugar A/S i Nakskov i Lolland Kommune.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 5. september 2017

Miljøstyrelsen og Lolland Kommune offentliggør hermed en VVM-redegørelse og miljørapport, der belyser de miljømæssige virkninger ved ændrede åbningstider hos Nordic Sugar A/S i Nakskov i Lolland Kommune. Baggrunden er, at Nordic Sugar Nakskov A/S har søgt om udvidelse af åbningstiderne på fabrikken Tietgensvej 1, 4900 Nakskov.

Undersøgelserne har vist, at en udvidelse af åbningstiden til at omfatte natperioden vil resultere i væsentlige støjgener. Miljøstyrelsen offentliggør derfor samtidig et udkast til miljøgodkendelse, som giver virksomheden mulighed for at udvide åbningstiden for modtagelse af roer i et reduceret tidsrum 06.00-22.00 alle ugens dage.

- Ikke teknisk resume for Nordic Sugar A/S Nakskov
VVM-redegørelse og miljørapport for Nordic Sugar A/S Nakskov
Resume af høringssvar for Nordic Sugar A/S Nakskov
- Udkast til miljøgodkendelse for Nordic Sugar A/S Nakskov

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 5. september 2017. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .

Informationsmøde

Nordic Sugar Nakskov arrangerer et informationsmøde om de udvidede åbningstider onsdag den 16. august kl. 19.00 til 21.00 i Teatersalen i Nakskov. Ved mødet vil Miljøstyrelsen og Lolland Kommune ligeledes være til stede.