Kara/Noveren - Audebo Miljøcenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-07-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kara/Noveren - Audebo Miljøcenter beliggende Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. maj 2017 hos Kara/Noveren - Audebo Miljøcenter, Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge.

Læs tilsynsrapporten for Kara/Noveren - Audebo Miljøcenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.