Udbud af den obligatoriske jagtansvarsforsikring

19-01-2017

Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning udbyder en ny aftale om leverance af obligatorisk jagtansvarsforsikring ved indløsning af dansk jagttegn.

Miljø- og Fødevareministeriets nuværende aftale om lovpligtig jagtansvarsforsikring for jægere, udløber den 31. marts 2017. Styrelsen udbyder derfor en ny 3-årig aftale om leverance af den obligatorisk jagtansvarsforsikring med ikrafttræden den 1. april 2017.

Leverancen består ud over den egentlige forsikringsydelse, af ydelser mv. knyttet til drift og administration af forsikringen, samt gennemførelse af skadeforebyggende aktiviteter.

Spørgsmål og svar vedr. udbudsmateriale

 

UDBUDSMATERIALE

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

EU-udbudsbekendtgørelsen nr. 2017-OJS013-019673

Udbudsbetingelser

 

Bilag til nærværende udbudsbetingelser:

Bilag 1:  Skabelon til tilbudsbrev

Bilag 2:  Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)  (Bemærk at filen skal downloades, og åbnes gennem Europa-Kommissionens hjemmeside, som beskrevet i udbudsbetingelserne under 3.2.2)

Bilag 3:  Støtteerklæring

Bilag 4:  Udkast til kontrakt  

Bilag 5:  Kravspecifikation, kontraktens bilag 1

Bilag 6: Krav matrix underbilag til kontraktens bilag 1