Høring af ansøgning fra Thyborøn NordsøRal A/S om tilladelse til udvidelse af den tilladte indvindingsmængde i auktionsområde 562-­LD Jyske Rev H

25-01-2017

Thyborøn NordsøRal A/S meddeles hermed om høring af ansøgning om udlæg af fællesområde og tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA, Nord for tvillingerne.

Thyborøn NordsøRal A/S søger om tilladelse til at øge indvindingsmængden i det eksisterende auktionsområde 562-LD Jyske Rev H til i alt 1 mio. m3 (fra 500.00 m3) med et uændret maksimum på 500.000 m3 om året.

Ansøgning og miljøvurdering kan ses her .

Høringsfristen er 30 dage fra offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Frist for bemærkninger udløber således d. 24. februar 2017.

Bemærkninger bedes sendt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, så vidt muligt elektronisk på