Høring af ansøgning fra NCC Industry A/S om udlæg af fællesområde og tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA, Nord for tvillingerne.

16-01-2017

NCC Industry A/S meddeles hermed om høring af ansøgning om udlæg af fællesområde og tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA, Nord for tvillingerne.

Der søges om tilladelse til at indvinde op til 200.000 m3 sand, grus og ral årligt med en maksimal samlet indvinding på 2 mio. m3 over en 10 årig periode. NCC Industry A/S ansøger om at den årlige fyldsandsmængdebegrænses til 100.000 m3 årligt.

Ansøgning og miljøvurdering kan ses her .

Høringsfristen er 30 dage fra offentliggørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1. Frist for bemærkninger udløber således d. 15. februar 2017.

Bemærkninger bedes sendt til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, så vidt muligt elektronisk på