Offetlig høring af VVM-redegørelse for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage, Frederikshavn Kommune

20-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsender hermed VVM-redegørelse for lagerfacilitet i Bunken Klitplantage i offentlig høring indtil 17. marts 2017.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) offentliggør hermed VVM-redegørelse for lagerfaciliteten i Bunken Klitplantage.Baggrund herfor er, at lagerfaciliteten som følge af privatiseringen i forbindelse med forsvarsforliget i 2008 er blevet omfattet af de almindelige EU-risikoregler for farlige virksomheder og derfor skal gennemgå en VVM – procedure. 

Se den udarbejdede VVM-redegørelse nedenfor eller få materialet ved henvendelse til SVANA via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Samtidigt offentliggør Erhversvsstyrelsen forslag til kommuneplantillæg for lagerfaciliteten og Miljøtyrelsen et udkast til miljøgodkendelse af anlægget. Dette materiale kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk , på www.plansystem.dk samt på Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk .

Direkte link til høringen af forslag til kommuneplantillæg: Høring af forslag til kommuneplantillæg  

 

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen kan sendes til SVANA (pr. 1. februar 2017 Miljøstyrelsen) frem til den 17. marts 2017.   

Herefter beslutter SVANA (Miljøstyrelsen), om projektet kan tillades, og om der kan gives en VVM-tilladelse til bygherre. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (pr. 1. februar 2017 addresseres til Miljøstyrelsen)

Haraldsgade 53, 2100 København Ø

e-mail:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.: SVANA-131-00019.

 

Sagens dokumenter

VVM-redegørelse