EU-udbud af konsulentydelser (Tekniske undersøgelser og analyser)

10-01-2017

Rammeaftale for konsulentydelser på natur- og miljøområdet under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

SVANA udbyder hermed en rammeaftale i perioden marts 2017 til december 2018.

Der udbydes i alt 5 delaftaler. Tilbudsgiver kan byde på én eller flere delaftaler efter valg.

 • Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper
 • Kortlægning af habitatnaturtyper
 • Oparbejdning af fytoplankton
 • Oparbejdning af fyto- og mikrozooplankton
 • Oparbejdning af mesozooplankton

Spørgsmål – Svar 9-2-2017


Udbudsmateriale

 1. Udbudsbekendtgørelse

 2. Udbudsbetingelser
  1. Skabelon til tilbudsbrev
  2. ESPD - Det fælles europæiske udbudsdokument (XML-fil for hver enkelt delaftale)
   ESPD-Request - Delaftale 10a
   ESPD-Request - Delaftale 12
   ESPD-Request - Delaftale 28
   ESPD-Request - Delaftale 29
   ESPD-Request - Delaftale 30
  3. Støtteerklæring
 1. Udkast til rammeaftale
 2. Bilag til rammeaftale
  1. Generel kravspecifikation
  2. Delaftaler (faglige kravspecifikationer)
   10a: Overvågning af kvælstoffølsomme naturtyper
   12: Kortlægning af habitatnaturtyper
   28: Oparbejdning af fytoplankton
   29: Oparbejdning af fyto- og mikrozooplankton
   30: Oparbejdning af mesozooplankton
  3. Leveranceaftale til brug ved miniudbud
  4. Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling
  5. Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen)
  6. Skabelon til direkte tildeling
  7. Leverandørens tilbud, afgivet på Rammeaftalen
  8. Databehandleraftale