Asnæsværket, KLAPTILLADELSE

10-01-2017

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet Dong Energy en 5-årig tilladelse til at klappe op til 7.000 m3/år på en klapplads sv for Asnæs i Storebælt. Klagefristen udløber den 7. februar 2017.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet DONG energy tilladelse til over de næste 5 år at klappe 7.000 m 3 /år oprensningsmateriale fra deres kulhavn. Klapningen skal foregå på klapplads K_020_01, SV for Asnæs i Storebælt.

Afgørelsen kan ses her .

En klage skal fremsendes via klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Klagen skal være indsendt senest tirsdag den 7. februar 2017. Hvis tilladelsen påklages, må den ikke tages i brug, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger, eller nævnet særskilt har meddelt tilladelse hertil.

 

Yderligere informationer kan fås hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf. 93 58 81 29.