Hamlet Protein A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Hamlet Protein A/S beliggende Saturnvej 51, 8700 Horsens.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 24. november 2016 hos Hamlet Protein A/S beliggende Saturnvej 51, 8700 Horsens.

- Læs tilsynsrapporten for Hamlet Protein A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.