Ekokem: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-01-2017

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ekokem beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14. november 2016 hos Ekokem beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

- Læs tilsynsrapporten for Ekokem

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.